LOGO MONIUSZKO.png

Powiązane

Moniuszko 202001.jpg

Z okazji Roku Witolda Hulewicza (2020), Stowarzyszenie im. Witolda Hulewicza opublikowało w ramach projektu „Witold Hulewicz on-line” i za zgodą potomków autora, jego opracowanie o Stanisławie Moniuszce (1819-1872) – ojcu polskiej opery narodowej, którego 200. rocznicę urodzin obchodziliśmy w ubiegłym roku. W opublikowanym tekście zachowano oryginalną wersję wydania z 1933 roku (wprowadzając jedynie niewielką korektę dostosowując pisownię niektórych słów do współczesnego brzmienia), które ukazało się we Lwowie nakładem Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych. Był to 78. tomik w ramach Biblioteki Szkoły Powszechnej. Celem, jaki przyświecał powstaniu tej Biblioteki, było „dostarczyć młodzieży szkół powszechnych wszystkich stopni oraz młodzieży pozaszkolnej pożytecznej i zajmującej lektury, która pierwszym uzupełni i pogłębi nauczanie szkolne, drugim rozszerzy widnokręgi umysłowe, pobudzi zainteresowania i wolę czynu, ułatwi samokształcenie, zachęci do twórczości indywidualnej i zbiorowej. Upatrzeni Autorowie w jasnych, barwnych i ciekawych tomikach opowiedzą młodzieży o tym, co młodzież powinna wiedzieć z przeszłości i teraźniejszości i co naprawdę czytelników zajmuje” (z wstępu do BSP). Tomiki, wydawane w cenie 50 groszy każdy, miały pozwolić młodzieży tworzyć własną „Bibliotekę”. Zapraszamy do lektury…

Moniuszko 202002.jpg

"MONIUSZKO. Powieść biograficzna", Władysław FABRY, Powszechna Spółka Wydawnicza "Płomień", Warszawa 1938 r.

"STANISŁAW MONIUSZKO. Życie i dzieła"

dr Henryk Opieniński 
Nakładem Wydawnictwa Polskiego, Lwów-Poznań, 1924 r.

"ALMANACH MONIUSZKOWSKI 1872-1952", Czytelnik-Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa, 1952

"STANISŁAW MONIUSZKO" przez Aleksandra Walickiego; Warszawa, Nakład autora, Skład główny księgarni Gebethnera i Wolffa, 1873

"STANISŁAW MONIUSZKO. Studia i materiały. Cz. I - w Wilnie i II - w Warszawie", Witold Rudziński, PWM, 1955, 1961

"Stanisław Moniuszko. Listy zebrane", Przygotował do druku Witold Rudziński, przy współpracy Magdaleny Stokowskiej, PWM, 1969

"Książę muzyki naszej. Twórczość Stanisława Moniuszki jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej", Studia pod red.Tomasza Baranowskiego, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa, 2008

"STANISŁAW MONIUSZKO I JEGO PODLASKI RODOWÓD. W 190 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki", Józef Maroszek, Ryszard Wiesław Bednarek, Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, 2010

"Duchowość Moniuszki 1819 - 1872", Jerzy Klechta, Wydawnictwo GOLDRUK Wojciech Golachowski, Nowy Sącz, 2013

"Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki" red. Magdalena Dziadek i Elżbieta Nowicka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014.