Powiązane

"MONIUSZKO. Powieść biograficzna", Władysław FABRY, Powszechna Spółka Wydawnicza "Płomień", Warszawa 1938 r.

"STANISŁAW MONIUSZKO. Życie i dzieła"

dr Henryk Opieniński 
Nakładem Wydawnictwa Polskiego, Lwów-Poznań, 1924 r.

"ALMANACH MONIUSZKOWSKI 1872-1952", Czytelnik-Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa, 1952

"STANISŁAW MONIUSZKO" przez Aleksandra Walickiego; Warszawa, Nakład autora, Skład główny księgarni Gebethnera i Wolffa, 1873

"STANISŁAW MONIUSZKO. Studia i materiały. Cz. I - w Wilnie i II - w Warszawie", Witold Rudziński, PWM, 1955, 1961

"Stanisław Moniuszko. Listy zebrane", Przygotował do druku Witold Rudziński, przy współpracy Magdaleny Stokowskiej, PWM, 1969

"Książę muzyki naszej. Twórczość Stanisława Moniuszki jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej", Studia pod red.Tomasza Baranowskiego, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa, 2008

"STANISŁAW MONIUSZKO I JEGO PODLASKI RODOWÓD. W 190 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki", Józef Maroszek, Ryszard Wiesław Bednarek, Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku, 2010

"Duchowość Moniuszki 1819 - 1872", Jerzy Klechta, Wydawnictwo GOLDRUK Wojciech Golachowski, Nowy Sącz, 2013

"Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki" red. Magdalena Dziadek i Elżbieta Nowicka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014.

FUNDACJA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

Plac Teatralny 1,  00-950 Warszawa 

Kontakt: +48 792-700-578

NIP:5252750915

REGON:380268573 

NR KRS: 0000732499