LOGO MONIUSZKO.png

Aktualności

SENAT RP PRZYJĄŁ UCHWAŁĘ 

O ROKU MONIUSZKOWSKIM

W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyły się obrady pierwszego dnia 69 plenarnego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszym punktem porządku obrad w tym dniu było wysłuchanie drugiego czytania projektu uchwały i głosowanie nad senacką uchwałą pt. „2019 Rokiem Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin”. Uchwała została przyjęta głosami wszystkich obecnych na sali 76 Senatorów RP (24 ze 100-osobowego składu Izby nie było obecnych na sali). Projekt uchwały wszystkim obecnym na sali przedstawił Senator Aleksander Szwed (PiS), który jest inicjatorem jej uchwalenia. Projekt uchwały już w 2017 roku poparło 50 Senatorów RP. W opracowaniu treści uchwały miała swój udział Elżbieta Stanisława Janowska-Moniuszko, Członek Zarządu Fundacji im. Stanisława Moniuszki.

Gośćmi tej części obrad Senatu RP byli: pani Wanda Zwinogrodzka

- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; pani Agnieszka Komar-Morawska - Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN; pan Waldemar Dąbrowski - Pełnomocnik Ministra KiDN ds. Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, Dyrektor Teatru Wielkiego-Opery Narodowej; pan Stanisław Rybarczyk - Dyrektor Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie- Zdroju; pani Jolanta Rostworowska - Prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki; pani Maria Korecka-Soszkowska - Wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. S. Moniuszki.

Marszałek Senatu RP, pan Stanisław Karczewski, wystosował pisemne zaproszenia także do mieszkających w Warszawie potomków Kompozytora. Obradom przysłuchiwali się: Stanisław Kazimierz Wójcik, Prezes Fundacji im. S. Moniuszki (ze swoim 8-letnim synem Aleksandrem Wójcikiem); Elżbieta Stanisława Janowska-Moniuszko, Członek Zarządu Fundacji
im. S. Moniuszki; pan
Maciej Dehnel (ze swoim 9-letnim wnukiem Antonim Dehnelem).

Po zakończeniu głosowania nad uchwałą Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski wręczył E. S. Janowskiej-Moniuszko tekst uchwały.

Następnie odbyło się spotkanie Wicemarszałek Senatu RP, Marii Koc (PiS), Sen. Doroty Czudowskiej (PiS), Sen. Jerzego Fedorowicza (PO) - Przewodniczącego senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Sen. Kazimierza Kleiny (PO), Sen. Aleksandra Szweda (PiS), i Sen. Piotra Zientarskiego (PO) z gośćmi tej części posiedzenia Senatu.

 

opracowano na podstawie informacji otrzymanej od E.Janowskiej-Moniuszko

001.jpg
002.jpg

Patroni roku 2019 - Sejm zdecydował

Podczas 67. posiedzenia posłowie zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku. Uhonorowani w ten sposób będą: Gustaw Herling-Grudziński, Anna Walentynowicz, Stanisław Moniuszko, a także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie.

"W 1569 r. w obecności króla Polski, wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie został podpisany akt realnej unii polsko-litewskiej. Dwa państwa: Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie powołały tym aktem ,,jedno nierozdzielne i nieróżne ciało" - Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Przetrwała ona ponad 200 lat, a unicestwiły ją dopiero połączone siły trzech zaborców" - czytamy w uchwale. W dokumencie posłowie podkreślili, że Unia była jednym z najdonioślejszych wydarzeń stulecia, nie tylko dla połączonych nią krajów, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Patronem roku 2019 został również Gustaw Herling-Gruziński. 20 maja 2019 r. minie 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Jak przypomniano w uchwale: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.

W 2019 roku będą celebrowane także Powstania Śląskie. Sejm wyraził tym samym „wdzięczność za wkład pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a potem Jej odbudowę, oraz za wywarcie istotnego wpływu na kształt granic odrodzonego i niepodległego państwa polskiego”.

Anna Walentynowicz została kolejną patronką roku 2019. 15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin tej wybitnej działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. „Sejm w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności" i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz” - napisano w uchwale.

Sejm zdecydował również o ustanowieniu 2019 r. Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyszłym roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej. Posłowie podkreślili w dokumencie, że Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty. „Utwory kompozytora do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”.

źródło: artykuł pobrany z sejm.gov.pl 

Fundacja im. Stanisława Moniuszki zachęca do odwiedzenia dwóch rodzajów wystaw malarstwa, grafiki

i rzeźby, poświęconych osobie 
i twórczości Stanisława Moniuszki. 

Wystawy prac zawodowych artystów będą prezentowane w dniach:

29 kwietnia - 17 maja 2019 r. - w siedzibie Centrum Promocji Kultury,

ul. Podskarbińska 2, WARSZAWA-PRAGA POŁUDNIE;


w sierpniu 2019 r. (w trakcie trwania Festiwalu Moniuszkowskiego) - w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”, ul. 1 Maja 29, KUDOWA-ZDRÓJ.

 
W dniu 6 maja 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" (Dom Polonii) przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w WARSZAWIE odbędzie się wernisaż wystawy laureatów III MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pt. "MONIUSZKO - POLSKI PATRIOTA - W 200 ROCZNICĘ URODZIN". Wernisaż tradycyjnie uświetni występ chóru dziecięcego, wykonującego pieśni Stanisława Moniuszki. 


III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży Moniuszko – Polski Patriota w 200 rocznicę urodzin otrzymał Narodowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. 


Wystawy i Konkurs, również pod Honorowym Patronatem Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Artystycznym Patronatem Rektora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prof. dr hab. Adama Myjaka i przy poparciu ze strony pana dr Janusza Janowskiego, Prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, organizują panie Adela Rakoczy, art. plastyk i Danuta Kącka, art. plastyk 
- z Koła Miłośników Muzyki przy Okręgu Warszawskim ZPAP.