LOGO MONIUSZKO.png

Dzieła

Stanisława Moniuszki

Krótkie opisy niektórych oper Stanisława Moniuszko 

By Henri Musielak - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11001836

Straszny Dwór

Żródło: http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=31124

Verbum Nobile

14 

oper

 • Bettly 

 • Biuraliści 

 • Cudowna woda 

 • Flis 

 • Halka 

 • Hrabina 

 • Paria 

 • Rokiczana 

 • Sen wieszcza 

 • Sielanka 

 • Straszny dwór 

 • Trea 

 • Verbum nobile

 • Szwajcarska chatka (partyture "Szwajcarskiej chatki" w 2013 r. odnalazł w Warszawie w WTM dr Grzegorz Zieziula

11 operetek

 • Beata 

 • Ideał czyli nowa precioza

 • Jawnuta (Cyganie) 

 • Karmaniol czyli Francuzi lubią żartować 

 • Loteria 

 • Nocleg w Apeninach

 • Nowy dziedzic 

 • Nowy Don Kiszot czyli sto szaleństw 

 • Pobór rekrutów

 • Walka muzykantów

Muzyka do 4 baletów

 • Figle szatana 

 • Libella albo zemsta owadu 

 • Monte Christo 

 • Na kwaterunku

Muzyka do 14 sztuk

 • "Fedra" Jean Baptiste Racine

 • "Hamlet" i "Kupiec Wenecki" W. Schakespeare

 • "Lilla Weneda" J.Słowackiego

 • "Zbójcy" F. Schillera

12 śpiewników 

268 pieśni;

wydanych w latach

1844 - 1910

15 kantat

i ballad 

Prawie 90 dzieł

to muzyka sakralna na chór

i organy oraz głosy solo

- pieśni, msze i litanie

119 kompozycji

na orkiestrę, fortepian solo, głos solo, kontredanse, kwartety
i kwintety smyczkowe

dla zespołów kameralnych.

Tekst opracowano na podstawie:

 • Jerzy Klechta, Duchowość Moniuszki, Wydawnictwo GOLDRUK Wojciech Golachowski, Nowy Sącz, 2013, s. 181-190;

 • Stanisław Dybowski, katalog płytowy

 • "Przewodnik operowy", Józef Kański, wydanie jedenaste poszerzone, poprawione i uzupełnione, Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A., Kraków, Poland 2014, s. 359 - 377