LOGO MONIUSZKO.png

Do zrealizowania

Instalacja na warszawskim Dworcu Centralnym PKP kabin do słuchania muzyki

Kompozytora.

Pokaz z muzyką S. Moniuszki

w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie.

Opracowanie scenariusza i reżyserii wraz z pokazem przedpremierowym spektaklu o życiu i twórczości Kompozytora.

Stworzenie muralu w Warszawie

z wizerunkiem Kompozytora.

Propagowanie życia i twórczości Kompozytora w komunikacji miejskiej w Warszawie.

Aranżacja pociągu im.

S. Moniuszko propagująca twórczość Kompozytora

Wycieczki do miejsc, w których mieszkał Kompozytor ze swoją rodziną.

Konkurs plastyczny na portret

i popiersie Kompozytora.

Stworzenie w Warszawie Muzeum im. Stanisława Moniuszki.

Konkursy wiedzy o życiu

i twórczości Kompozytora - dla uczniów szkół podstawowych

i średnich.

Publikacje dla dzieci o życiu

i twórczości Kompozytora.

Festiwale muzyki świeckiej

i religijnej (wokalnej i instrumentalnej) Kompozytora.

Konkursy na wykonania wokalne 
i instrumentalne utworów

Kompozytora. 

Tłumaczenie na języki obce opisów librett oper Kompozytora.

Ochrona marki Moniuszko.

Wydanie partytur wraz ze słowami i tłumaczeniami na języki obce słów oper i pieśni wszystkich dzieł Kompozytora.

Prelekcje o charakterze popularnonaukowym, historycznym
i muzykologicznym.

Wydanie specjalnej edycji albumu płyt ze wszystkimi pieśniami, mszami, ariami

i utworami instrumentalnymi Kompozytora.

Rewitalizacja grobów Kompozytora i jego syna Stanisława