LOGO MONIUSZKO.png

Z 1000 i jednej nocy

Okładka_1_LE .jpg

Dr hab. Maria Pomianowska, Zarząd Fundacji im. Stanisława Moniuszki oraz Zarząd Fundacji "NIEZALEŻNY
FUNDUSZ KULTURY POLCANART"
 polecają ...

MONIUSZKO Z 1000 I JEDNEJ NOCY

Utwory zaproponowane na płycie to unikatowe, pełne emocji i kolorytu twórcze opracowania Marii Pomianowskiej zarówno znanych, jak i nowo odkrytych, dzieł Moniuszki z wykorzystaniem instrumentarium etnicznego z różnych stron świata, muzyki klasycznej i muzyki ludowej. To jedyne takie połączenie tradycji muzycznej sześciu kontynentów z wybranymi utworami Moniuszki. Na płycie usłyszymy szereg znanych i lubianych pieśni w opracowaniu Marii Pomianowskiej, a w załączonej wkładce przeczytamy informacje o artystach biorących udział w projekcie i użytych w nim instrumentach.
Chcemy serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, które nam zaufały i pomogły: Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu Dyrektorowi Naczelnemu Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i Pani Dyrektor Izabeli Stelmańskiej z Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wszystkim instytucjom i firmom jak Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Magazynowi „Bez Wierszówki”. Szczególne podziękowanie należy się autorowi szaty graficznej Andrzejowi Pągowskiemu. Artysta ten kolejny już raz wspiera i ubarwia projekty Marii Pomianowskiej.
Aleksander Czajkowski-Ładysz, Prezes Fundacji Niezależny Fundusz Kultury POLCANART

Project „Moniuszko z 1000 i jednej nocy” powstał przy wsparciu i dofinansowaniu: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Moniuszko 200 - Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Samorządu Województwa Mazowieckiego, oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A.
Patronat Medialny: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Magazyn „Bez Wierszówki”

Baner1.png
REKLAMA A4 CD_NOWA_JPG .jpg