​Polski kompozytor - Stanisław Moniuszko - urodził się 5 maja 1819 r. w Polsce, w Ubielu pod Mińskiem, na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego. Pochodził z rodziny katolickiej, rdzennie polskiej szlachty, herbu Krzywda. Był jedynym potomkiem małżeństwa Czesława Moniuszki i Elżbiety z Madżarskich Moniuszkowej, ale miał rodzeństwo cioteczne w licznej rodzinie Moniuszków. Matka, Elżbieta Moniuszkowa, choć nie była zawodowym muzykiem, stała się dla syna pierwszą nauczycielką gry na klawikordzie. 

Elżbieta Moniuszkowa, mając piękny głos, śpiewała też synowi patriotyczne pieśni ze "Śpiewników historycznych" Juliana Ursyna Niemcewicza, m.in. do muzyki Kurpińskiego, Deszczyńskiego, Szymanowskiej i innych. Już jako mały chłopiec Stanisław Moniuszko nauczył się ich wszystkich na pamięć.

Baner1.png

My, potomkowie Stanisława Moniuszki założyliśmy Fundację której celem jest popularyzacja twórczości tego wielkiego, polskiego Kompozytora

 

Nasza Fundacja zajmuje się popularyzacją - w Polsce i za granicą -  twórczości Stanisława Moniuszki oraz wiedzy o Jego życiu. Jednocześnie istotnym dla nas działaniem jest wspieranie artystów, pragnących zajmować się wykonywaniem dzieł Stanisława Moniuszki. Pragniemy organizować muzyczne i plastyczne wydarzenia artystyczne, ale także prelekcje i konkursy wiedzy

o Stanisławie Moniuszce.

 

Chcemy dzielić się wiedzą o faktach dotyczących naszego Pradziadka. Będziemy starać się przekazywać tę wiedzę w formie przystępnej i atrakcyjnej dla różnych grup wiekowych

i społecznych, dbając o kulturalną formę przekazu, wolną od mitów i niedomówień.

Gorąco zachęcamy do współpracy fundacja@stanislawmoniuszko.com

BIEŻĄCE PROJEKTY FUNDACJI IM. STANISŁAWA MONIUSZKI 

czerwone Krzesła

Opracowanie scenariusza i reżyserii wraz z pokazem przedpremierowym spektaklu o życiu i twórczości Kompozytora.

moniuszko ulotka-1_edited.jpg

STO SZALEŃSTW

czyli ŚWIECZKA ZGASŁA

ALEKSANDRA FREDRY

Instalacja na warszawskim Dworcu Centralnym PKP kabin do słuchania muzyki

Kompozytora.

Pokaz z muzyką S. Moniuszki

w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie.

Propagowanie życia i twórczości Kompozytora w komunikacji miejskiej w Warszawie.

Stworzenie muralu w Warszawie

z wizerunkiem Kompozytora.

Wycieczki do miejsc, w których mieszkał Kompozytor ze swoją rodziną.

Aranżacja pociągu im.

S. Moniuszko propagująca twórczość Kompozytora

Stworzenie w Warszawie Muzeum im. Stanisława Moniuszki.

Konkurs plastyczny na portret

i popiersie Kompozytora.

Konkursy wiedzy o życiu

i twórczości Kompozytora - dla uczniów szkół podstawowych

i średnich.

Publikacje dla dzieci o życiu

i twórczości Kompozytora.

Festiwale muzyki świeckiej

i religijnej (wokalnej i instrumentalnej) Kompozytora.

Konkursy na wykonania wokalne 
i instrumentalne utworów

Kompozytora. 

Tłumaczenie na języki obce opisów librett oper Kompozytora.

Ochrona marki Moniuszko.

Wydanie partytur wraz ze słowami i tłumaczeniami na języki obce słów oper i pieśni wszystkich dzieł Kompozytora.

Wydanie specjalnej edycji albumu płyt ze wszystkimi pieśniami, mszami, ariami

i utworami instrumentalnymi Kompozytora.

Prelekcje o charakterze popularnonaukowym, historycznym
i muzykologicznym.

Rewitalizacja grobów Kompozytora i jego syna Stanisława

 

Cele Fundacji im. Stanisława Moniuszki

Opieka nad spuścizną artystyczną Stanisława Moniuszki.

Działalność oświatowo-kulturalna związana ze spuścizną artystyczną Stanisława Moniuszki.

Ochrona marki Moniuszko.

Promowanie młodego pokolenia twórców (poetów, pisarzy, wykonawców, reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków, choreografów

i innych) oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów.

Wspieranie działań na rzecz kształtowania i popularyzacja edukacji artystycznej.

Promocja kultury w kraju i za granicą oraz działalności artystycznej, poprzez 

upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych.

Rozwijanie świadomości

kulturalnej społeczności lokalnych.

Wspieranie ochrony

obiektów spuścizny kulturalnej.

Pomoc w zagospodarowaniu obiektów zabytkowych na domy twórcze, muzea, placówki kulturalne.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Upamiętnianie osoby i twórczości Stanisława Moniuszki.

Organizowanie i finansowanie:

  • koncertów, wystąpień, festiwali, konkursów, spektakli, przedstawień, spotkań, wystaw, warsztatów artystycznych, wernisaży, prelekcji związanych z twórczością i biografią Stanisława Moniuszki.

  • strony internetowej, social media.

  • archiwum dotyczącego życia i twórczości Stanisława Moniuszki.

  • stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.

Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą.

Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej, zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej.

Utrwalanie i rozpowszechnianie wydarzeń artystycznych na wszystkich polach eksploatacji, z zachowaniem praw autorskich twórców.

Prowadzenie portalu, strony internetowej.

Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością w sferze kultury, a w szczególności z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi samorządowymi oraz osobami fizycznymi, a także z mediami elektronicznymi i prasą, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Pozyskiwanie zasobów materialnych w celu realizacji celów Fundacji.

Działalność oświatowo-kulturalną związana ze spuścizną artystyczną Stanisława Moniuszki organizowania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Współpracę z ambasadami i konsulatami Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacjami polonijnymi na świecie.

Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

 

FUNDACJA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

Plac Teatralny 1,  00-950 Warszawa 

Kontakt: +48 792-700-578

NIP:5252750915

REGON:380268573 

NR KRS: 0000732499